Bilder

PROJEKT VÄXTHUS

Här ville kunden ha hjälp med att ersätta en övervuxen kulle med ett växthus.
I samråd med kunden tog vi fram ett designförslag och enades om en helhetslösning i projektet.

Växthuset ramades in med uteplats i 40x40 plattor med murade planteringslådor. Bakom växthuset lades singel för lätt skötsel och träd och perenner i anslutning med avgränsande cortenplåt mot gräsmatta.

Trädgårdskötsel grävmaskin
växthus muras
Mur till växthus
Växthus stomme
Singel krattas av vitsippans trädgårdsservice
Grundmur växthus
Växthus mur
Växthus mur
planteringslådor i tegel muras
Växthus design vitsippans trädgårdsservice
markarbete till växthus
Växthus plattsättning
Växthus stomme
Planteringslåda i tegel muras
planskiss trädgård vitsippanns trädgårdsservice

Planskiss

DIVERSE PROJEKT


Lite bilder på tidigare projekt. Allt från design och konstruktion av tralldäck, plantering, röjning, anläggning av gräsmattor, dammbygge etc. 
Inga jobb är för små eller stora för oss!