Hem

Trädgårdsdesign
Vi utför all typ av trädgårdsarbete såsom häckklippning, plantering, gräsklippning, röjning, avverkning, gödning, rensning m.m. 


Rut & Rot avdrag privatpersoner


Till trädgårdsarbete som ger rätt till rutavdrag räknas bl.a: 

  • häck- och gräsklippning samt krattning och ogräsrensning som utförs på tomt eller i trädgård i nära anslutning till bostaden.
  • klippning buskar, vattning och gödning i samband med klippning och ogräsrensning, höstgrävning av land och omgrävning av kompost.
  • arbetskostnad för bekämpning av mossa i gräsmatta oavsett om mossan bekämpas för hand, med maskin eller med kemiska medel.
  • beskärning, fällning och borttagande av träd och buskar.
  • röjning av sly, stubbfräsning och vedkapning.

Markarbete